Sea Independent BV is lid van Vereniging Hiswa en werkt volgens de Hiswa Algemene Voorwaarden Jachtmakelaars

De Algemene Voorwaarden Jacht- en Scheepsmakelaars van de Vereniging HISWA (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Waterrecreatie) zijn op 18 februari 2009 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder kenmerk 18/2009.

Om te lezen, download een pdf-bestand. (rechts klikken om op uw computer op te slaan)

Om de nodige exclusiviteit te behouden, zal HISWA optreden tegen misbruik. Leden worden verzocht elk misbruik te melden bij de HISWA organisatie. Op de verschillende teksten rust copyright.