Legal papers

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat onze gegevens, geeft uitleg over persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Het legt uit wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en hoe lang ze worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website (www.seaindependent.com) bezoekt, een bestelling plaatst of contracten sluit.

Onze informatie

Sea Independent BV

Grote Oost 24

1621BW Hoorn

Telefoonnummer: +31 299 279753

KvK-nummer: 37146478

www.seaindependent.com

info@seaindependent.com

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over u verschaffen waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

Verwerking van persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van doorzending, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: zodat wij contact met u kunnen opnemen, de uitvoering van de overeenkomst, zodat wij u kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten aan u kunnen leveren, om nieuwsbrieven versturen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die voor deze doeleinden noodzakelijk zijn.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten te onderzoeken en fraude te voorkomen. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde besluiten die grote gevolgen voor u kunnen hebben. Om voor uw persoonsgegevens te zorgen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven als die bedrijven uw gegevens in onze opdracht verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voornaam en achternaam

- Adres

- Telefoonnummer

- E-mail adres

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Burgerservicenummer

- Bankrekeningnummer

Je hebt ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij verwerken? Stuur een e-mail naar info@seaindependent.com met een verzoek om inzage in uw gegevens. U ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet relevant voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie betekent correctie, aanvulling, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op minder gegevensverwerking, het recht om een gegeven toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Stuur uw verzoek naar info@seaindependent.com. U ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek. Wij willen u tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en dienen persoonlijk te blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt of onrechtmatig worden verwerkt. Wij passen dan ook alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en het automatisch verwijderen van oude gegevens.

Opslag persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden na 5 jaar verwijderd. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden. Indien er wettelijke eisen van toepassing zijn op de opslag, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk verplicht.

© EenvoudigRecht.nl